"Endüstriyel Yüzey İşlem Teknolojisinde Çözüm Ortağınız..."
YAĞ AYIRMA SİSTEMLERİ

PROTECHnology üretimi makine ve tesislerinde yağ ayırma uygulaması ek bir çözüm olarak mevcuttur. Zira yıkama prosesinde ortaya çıkan en büyük kirliliklerden biri parçalar üzerindeki yağdır. Yıkanan parça üzerindeki yağ , sistem tanklarının yüzeyinde birikir ve biriken bu yağlar tankların dışına taşınmaz ise, bunlar temizleme sıvısının etkinliğini etkiler ve tam etkin bir yıkama sağlanamaz. Bu amaçla ön yağ alma tanklarına monte edilen yağ ayırma sistemi bu kirlilikleri uzaklaştırır. Böylece sistemde kullanılan kimyasal daha uzun süre ile kullanılabilir, temizlikleri kriterleri de daha kolayca sağlanabilir.Yağ ayırma sistemleri “Diskli Tip” ve “Bantlı Tip” olmak üzere iki farklı türde mümkündür. Bunların belirlenmesi tank kapasitesine bağlı olarak yapılır.

Donanımlarımız hakkında daha detaylı teknik bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

bantli1diskli1bantli2bantli3diskli2