"Endüstriyel Yüzey İşlem Teknolojisinde Çözüm Ortağınız..."
MÜHENDİSLİK

Makine ve hatlarımızı, müşterilerimizin üretim yerlerindeki mevcut iş akışları ve prosesleri ile uyumlu olarak tasarlamakta, bu esastan hareketle de bazı projeleri müşterilerimiz ile birlikte ortak tasarım yaklaşımı ile (“Co-Design”) yürütebilmekteyiz.

muhendislikMüşterilerimizle yaptığımız kapsamlı görüşmelerin yanı sıra yine müşterilerimizin üretim yerlerinde gerçekleştirdiğimiz keşif çalışmaları sonrası üretilecek makinelerin veya hattın taslak planları oluşturulur. Bu aşamada proje departmanımız gerekli fizibilitelerini gerçekleştirerek üretim için gerekli yol haritaları belirlemektedir.Proje ve Ar-Ge departmanlarımızda kullanmakta olduğumuz güncel otomasyon sistemlerinin sağladığı olanak sayesinde projelerin başlangıç aşamasından itibaren esnek bir yaklaşımla çalışabilmekteyiz. Bu yaklaşımın sağladığı geniş yapılabilirlik yelpazesi sayesinde, hizmet ve ürün sunduğumuz firmalarda bir tedarikçiden ziyade, “çözüm ortağı” algısını yaratabildik.

Gerek kullanılmakta olan otomasyon sistemleri, gerekse de bunları uygulayan uzman personelimiz kendi alanlarında dünyadaki güncel gelişmelerin ışığında sürekli olarak ilgili eğitimlere katılmaktadır. PROTECHnology özellikle bu konuda yapılan çalışmaları ayrı bir hassasiyet ile ele almakta, yatırım ve planlamalarını da bu yönde odaklamaktadır.